การขนย้ายในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นการขนย้ายทรัพย์สิน สิ่งของเครื่องใช้หรือเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ย่อมมีโอกาสผิดพลาดทำให้ของชำรุดเสียหายได้นั้น ทางเราจึงใคร่ขออภัยกับลูกค้าทุกท่าน ที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรา แต่ทางเราก็มีการประกันสินค้าให้กับลูกค้าทุกท่าน

     ทางเรายินดีรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริง แต่ไม่เกิน 30% ของค่าบริการขนย้าย หากมูลค่าสินค้า หรือของที่ขนย้ายมีมูลค่ามากกว่าค่าบริการขนย้าย ทางลูกค้า หรือผู้รับบริการได้โปรดเห็นใจเราด้วย  ที่ทางเรารับผิดชอบความเสียหาย ตามมูลค่าการขนย้ายในแต่ละครั้งเท่านั้น นอกจากการประกันความเสียหายแล้ว เราก็มีการเอาใจใส่ดูแลขนย้ายด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

การประกันการขนย้าย
โทรด่วนหาเรา
ข้ามไปยังทูลบาร์