บริการประเมินราคาขนย้ายเบื้องต้น เพียงคุณระบุสถานที่ต้นทาง สำหรับขนของและสถานที่ปลายทางสำหรับนำส่ง และระบุขนาดรถที่ต้องการใช้บรรทุก และส่งภาพเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ต่างๆ ที่ต้องการให้เราประเมิน หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 080-0471818

ประเมินราคาขนย้าย
โทรด่วนหาเรา
ข้ามไปยังทูลบาร์